EN | TR

Bölümümüzü Tanıyalım

Tarsus Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ilk öğretim elemanlarını 2020 yılında alarak akademik faaliyetine başlamıştır. Bölümün 2022-2023 öğretim döneminde lisans ve lisansüstü eğitime başlaması planlanmaktadır. Tarsus Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “Genel Sosyoloji ve Metodoloji”, “Kurumlar Sosyolojisi”, “Uygulamalı Sosyoloji” ve “Toplumsal Yapı ve Değişme” olmak üzere dört Anabilim dalı bulunmaktadır. Lisans eğitiminden mezun olanlar “sosyolog”, master eğitimlerini tamamlayanlar “uzman sosyolog” unvanını elde ederler.

Tarsus şehri, lisans veya lisansüstü düzeyde Tarsus Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri için pek çok saha çalışması imkânı sunacak özellikler barındırmaktadır. Antik dönemden bugüne dünya tarihinde müstesna bir yeri olan, Avrasya’nın ve Doğu Akdeniz’in kuzey-güney ve doğu-batı aksında önemli bir bağlantı noktasında yer alan, farklı dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin kesiştiği ve bir arada yaşadığı, geçmişinde liman kenti olmanın üstünlüğüyle hep dışa açık ve uluslararası bağlantılara sahip tarihselliğe sahip, Çukurova’nın bereketli ve geniş topraklarının kalbinde yer alarak tarımın, yaylalarında hayvancılığın yapıldığı, konar-göçerliğe ait yaşam biçimi ve kültürünün görüldüğü, tarıma dayalı endüstrinin ve modern sanayi tesislerinin olduğu, her zaman önemli bir nüfusa ev sahipliği yapan, göçün cazibe merkezi olan (…) bir kent olarak Tarsus sosyolojik araştırmalar ve özellikle ampirik çalışmalar için son derece zengin ve özgün imkanlar sunmaktadır. Tarsus kenti, Sosyoloji Bölümü’nü tercih edenlere tarihsel, doğal, kültürel zenginlikleri keşfetmenin yanında kadim bir kentin günümüzdeki görünümlerini, özelliklerini, özgünlüklerini, problemlerini anlama ve kavrama yolunda meraklarının ve sosyolojik sorularının peşinden gidebilecekleri, gözlem ve araştırma yapabilecekleri çeşitlilik ve derinlik barındıran sıra dışı sosyo-tarihsel bir mekân sunmaktadır. Böylece pek çok toplumsal olguyu ve olayı sosyolojik imgelem gücünü kullanarak farklı bir pencereden görme şansını yakalayacaklardır.

Ülkemizde sosyoloji bölümü mezunları;
  • Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü gibi Kamu Kurumları’nda, çeşitli Sivil Toplum Örgütleri ve Belediyeler’de uzman, danışman ve araştırmacı olarak,
  • Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü şartların sağlanması durumunda öğretmen olarak,
  • Lisansüstü eğitime devam edilmesi durumunda Üniversiteler’de akademisyen olarak çalışabilmektedirler.
  • Bölümümüz günceli takip eden ve uygulamaya önem veren yaklaşımı benimseyerek öğrencilerin araştırma yöntem ve teknikleri, veri toplama ve analiz teknikleri, öğrenci projeleri vb. yoluyla becerilerinin en üst noktaya taşınmasını hedeflemektedir. Böylece öğrencilerinin mezuniyet sonrası istihdam şansını artıracak becerilerle donanmasını sağlayarak Araştırma Şirketleri tarafından yürütülen seçim anketleri, farklı özel sektör Şirketleri’nin tüketici tercihleri anketleri, Belediyeler’in sosyal doku araştırmaları, hizmet sunum veya hizmet kalite değerlendirme anketleri gibi alanlarda uzman kimliğine sahip analist, anketör veya idari personel olarak görev almalarına olanak sağlayacak bir akademik ortam sunmayı amaçlamaktadır.