EN | TR

Anabilim Dalları

Bölümümüzde dört anabilim dalı bulunmaktadır.  Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı: Uygulamalı sosyoloji ana bilim dalında sosyal sorunlara yönelik hazırlanan çalışmalar yapılmaktadır. Uygulamalı sosyoloji ana bilim dalı, sosyal sorun ve durumlar için yapılan tespitler, anketler, gözlemler ve diğer bilimsel bilgi toplama yöntemleriyle iç içedir. Sosyal sorunlar, bu yöntemlerle bilimsel ortamda sosyolojik açıklamasına kavuşmaktadır. Üniversitemizin uygulamalı sosyoloji anabilim dalında sosyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Bülent Şen bulunmaktadır. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı: Sosyoloji, toplumların kendi tarihi ve toplumları üzerine bir bilinçlenmedir. Bu bilinçlenmeyi belli tanımlar ve kuramlar aracılığıyla yapmaktadır. Bu nedenle sosyoloji kendi açıklamaları ve bilim kimliği üzerinde en çok tartışan bilimdir. Her yeni kuram veya görüş aracılığıyla sosyoloji zenginleşmektedir. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı, sosyolojide ortaya çıkan tanım ve kuramları Türk toplum tarihi açısından ele alıp tartışmaktadır. Üniversitemizin genel sosyoloji ve metodoloji anabilim dalında araştırma görevlisi Ece Didem Çelik bulunmaktadır.  Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı: Bu anabilim dalı aile, iktisat, siyaset, din gibi toplumsal kurumları ele alan çalışmaların yürütüldüğü bir anabilim dalıdır. Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı: Sosyoloji toplumun yapısını ve bu yapıyla ilgili değişme ve gelişme süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyolojinin temel konusu toplum ve toplumla ilgili olgu ve olaylardır. Sosyologlar, toplumsal yaşamın getirdiği sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenlerini ve gelişmelerini belirleyen ilke ve kuralları; tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem, görüşme ve anket gibi tekniklerle alanda araştırmalar yaparak sosyolojik bilgi donanımı ile ortaya koymaya çalışırlar.