EN | TR

Yayınlar

Uluslararası Kitap Bölümü:
Çelik, E. D., Şen, B. (2022). Ağlardaki Toplumsal Hareketlilik: Dijital Aktivizm, E-Politika, Siyasal Kitabevi, Ed. Ayşe Aslı Sezgin, Tuğba Yolcu, s.133-170.

Alan Endeksinde Taranan Dergi Makalesi:
Şen, B. (2022). Siyah Amerika: Gettodan Hipergetto’ya, TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, C.2, S.2, s.193-228.

Ulusal Kitap Bölümü:
Şen, B. (2022). Küreselleşme ve Toplumsal Eşitsizlikler, Toplumsal Eşitsizlikler, AÜ AÖF Yayını, Ed. Gül Aktaş, s.63-86.

Uluslararası Konferans:
Şen, B. (2022). Çokkültürlülük: Tarihsel ve Teorik Arkaplan, 31 Mart Soykırımı-1918, Uluslararası Konferans, Azerbaycan Diller Üniversitesi, 29 Mart 2022, Bakü-Azerbaycan.