EN | TR

Misyon ve Vizyon

Misyon
Günümüz dünyasının değişim ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak evrensel ölçütlere uygun bilimsel üretimin gerçekleştirildiği, kuramsal bilgi ve uygulamanın birbirinden ayrılmazlığına inanan bir eğitim programı ve anlayışını hâkim kılarak bu yönde akademik birikiminin oluşturulduğu ve öğrencilere aktarıldığı, var olan tüm imkânlarla öğrencilerin bilgi, yetenek ve deneyim kazanması için harcandığı bir bölüm olmak öncelikli misyonumuzdur. Küresel ve yerel düzeyde meydana gelen toplumsal değişim ve dönüşümleri çözümleyip kavrayabilen, çağımızın temel sorunları karşısında bilgi, fikir ve duyarlık sahibi, düşünsel ve eleştirel kapasitesi yüksek sosyologlar yetiştirmek ve toplumsal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik diğer paydaşlarla birlikte disiplinler-arasılık temelinde akademik bilgi üretimine katkı sunmak misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Vizyon
Bölümümüz öğrencilerin kuramsal bilgi, yöntem ve uygulama becerisi kazanmasını önceleyen bir eğitim programı ve anlayışına sahip olarak bunu eğitim sürecinin her aşamasına yaymayı hedeflemektedir. Bunun yanında günceli sürekli gözetecek, değişmeleri ve yeni ihtiyaçları göz önünde bulunduracak ve mezuniyet sonrası öğrencilerinin istihdam olanaklarını artıracak bir eğitim anlayışını önemsemektedir. Araştırma projeleri, sosyal sorumluluk projeleri, saha çalışmaları gibi uygulama ayağı güçlü akademik faaliyetler yoluyla sosyolojik birikime katkı sunmak, toplumsal katkı ve çıktı üretecek çalışmalar gerçekleştirmek yanında öğrencileri bu süreçlere dahil ederek araştırmacı kimliğine sahip olmalarını, araştırma süreci ve ekip çalışması tecrübesi kazanmalarını ve uygulama yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerini mümkün kılacak bir kültür ve akademik ortam inşa etmeyi hedeflemektedir.